Vang Argentina

Vang Argentina

Rượu vang Argentina Pannunzio
Thông tin sản phẩm rượu vang Argentina PannunzioGiống nho: Cabernet SauvignonLoại vang: ĐỏNiên vụ:2014Nồng độ:15.2%Quốc gia:ArgentinaDung tích: 750ml------------------////-------------------♥ RƯỢU VANG...
0₫
RƯỢU VANG ONE MALBEC LA DOLORES VINEYARD
Giống nho: MalbecLoại vang: ĐỏNồng độ: 14.9%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: AntigalDung tích: 750mlNiên vụ:2009Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Aduentus
Giống nho: BlendLoại vang: ĐỏNồng độ: 15.2%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: AntigalDung tích: 750mlNiên vụ:2014Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Uno Malbec
Giống nho: MalbecLoại vang: ĐỏNồng độ: 13.9%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: AntigalDung tích: 750mlNiên vụ:2013Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Uno Cabernet Sauvignon
Giống nho: Cabernet SauvignonLoại vang: ĐỏNồng độ: 13.9%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: AntigalDung tích: 750mlNiên vụ:2013Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Estimulo Malbec
Giống nho: MalbecLoại vang: ĐỏNồng độ: 13.9%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: AntigalDung tích: 750mlNiên vụ:2016Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Gran VU Blend
Giống nho: BlendLoại vang: ĐỏNồng độ: 15%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: SalenteinDung tích: 750mlNiên vụ:2012Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Primus Malbec
Giống nho: MalbecLoại vang: ĐỏNồng độ: 14.5%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: SalenteinDung tích: 750mlNiên vụ:2014Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Single Vinyard Malbec
Giống nho: MalbecLoại vang: ĐỏNồng độ: 14.5%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: SalenteinDung tích: 750mlNiên vụ:2014Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Barrel Selection Cabernet Sauvignon
Giống nho: Cabernet SauvignonLoại vang: ĐỏNồng độ: 13.5%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: SalenteinDung tích: 750mlNiên vụ:2015Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫
Rượu vang Barrel Selection Malbec
Giống nho: MalbecLoại vang: ĐỏNồng độ: 14%Quốc gia: ArgentinianVùng sản xuất: SalenteinDung tích: 750mlNiên vụ:2015Liên hệ: 0936.23.23.28Web: http://shopruou.net/Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangminhphuong/
0₫

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Facebook chat