Set Quà Tết Cao Cấp 002

Nhà cung cấp: MP
MÃ SPTÊN SẢN PHẨMĐVTXUẤT XỨ SL   ĐƠN GIÁ    THÀNH TIỀN  Rượu Vang Đỏ Alma Carbernet Sauvignon  (750ml)ChaiChile1        280,000               280,000 Rượu Vang Trắng Alma Sauvignon Blanc  (750ml)ChaiChile1        280,000               280,000 Hộp Da Đôi Phụ Kiện Rượu + túi giấyHộp 1        250,000               250,000 Tổng cộng                   810,000

Còn hàng

0₫
MÃ SPTÊN SẢN PHẨMĐVTXUẤT XỨ SL   ĐƠN GIÁ    THÀNH TIỀN 
 Rượu Vang Đỏ Alma Carbernet Sauvignon  (750ml)ChaiChile1        280,000               280,000
 Rượu Vang Trắng Alma Sauvignon Blanc  (750ml)ChaiChile1        280,000               280,000
 Hộp Da Đôi Phụ Kiện Rượu + túi giấyHộp 1        250,000               250,000
 Tổng cộng                   810,000

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Facebook chat